Legalizacija isprava

 LEGALIZACIJA ISPRAVA

Za korištenje UK dokumenata u RH (npr. rodnog lista, vjenčanog lista, smrtnog lista i slično) potrebno je iste prethodno legalizirati/nadovjeriti (potvrditi njihovu vjerodostojnost u UK) pečatom Apostille kojeg izdaje The Legalisation Office (sve informacije dostupne na: www.fco.gov.uk/legalisation) i prevest na hrvatski jezik kod ovlaštenog prevoditelja (popis prevoditelja u Londonu nalazi u odjeljku Konzularni poslovi, a moguće je legalizirani/nadovjereni dokument prevesti i u Hrvatskoj kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja).

Za korištenje hrvatskih dokumenata u UK iste je potrebno legalizirati pečatom Apostille kojeg izdaje Općinski sud prema mjestu sjedišta ureda/institucije koja je izdala dokument.

Općenite informacije o legalizaciji dokumenata dostupne su na:  
http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/