Ovjera potpisa u veleposlanstvu

Za ovjeru potpisa u Veleposlanstvu:

  • stranka osobno podnosi zahtjev
  • stranka mora priložiti izvornik važeće hrvatske putovnice ili važeće hrvatske osobne iskaznice.

Ovjera potpisa se vrši u radno vrijeme za stranke.

Pristojba za ovjeru iznosi 10 GBP po potpisu.

Ukoliko nemate izvornik važeće hrvatske putovnice, ili važeće hrvatske osobne iskaznice veleposlanstvo ne može ovjeriti potpis. U tom slučaju ovjeru potpisa molimo zatražite pred javnim bilježnikom UK („notary public“ ili „solicitor“), a zatim nadovjeru međunarodnim pečatom Apostille u The Legalisation Office: www.fco.gov.uk/legalisation.
Ukoliko je punomoć sastavljena na engleskom jeziku nakon nadovjere s pečatom Apostile dokument je potrebno prevesti na hrvatski jezik kod nekog od ovlaštenih prevoditelja ili kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja u Republici Hrvatskoj.
Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih i upravnih postupaka.“