Uputa za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana

Za upis djeteta do 18 godine života u hrvatske matične knjige rođenih zahtjev može podnijeti zakonski zastupnik pod uvjetom da je jedan od roditelja djeteta u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin.

Zahtjev je moguće podnijeti u Veleposlanstvu ili izravno u Matičnom uredu prema mjestu prebivališta odnosno adresi roditelja - hrvatskog državljanina (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr) ili putem opunomoćene osobe (rodbine i prijatelja kojem se dostavi punomoć) u Matičnom uredu u RH.

Zahtjevu (obrazac dostupan u Veleposlanstvu prilikom podnošenja zahtjeva) je potrebno priložiti sljedeće:

  • važeću putovnicu zakonskog zastupnika koji podnosi zahtjev
  • važeću hrvatsku putovnicu roditelja koji je hrvatski državljanin
  • britanski rodni list djeteta nadovjeren pečatom međunarodnim pečatom Apostille u The Legalisation Office:  www.fco.gov.uk/legalisation i preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik – popis dostupan u odjeljku Konzularni odjel
  • izjavu o suglasnosti roditelja o prebivalištu djeteta, koju roditelji mogu sastaviti samostalno ili u Veleposlanstvu.

Rokovi: prosječno trajanje postupka ukoliko se zahtjev podnosi putem Veleposlanstva je od 3 do 6 mjeseci, dok je istu radnju u Matičnom uredu u RH moguće izvršiti isti dan.

Pristojba: 29 GBP

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju od stranke ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih postupaka na konzularne zahtjeve stranka.