London, 19. lipnja 2020.

Objava o prethodnoj i aktivnoj registraciji birača za glasovanje na izborima za Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za Hrvatski sabor, koji će se održati u Republici Hrvatskoj 05. srpnja 2020. i svim diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu:

u subotu 4. srpnja 2020. (od 7 do 19 sati) i

nedjelju 5. srpnja 2020. (od 7-19 sati)

Kako bi mogli glasovati na izborima za Hrvatski sabor u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske birači se pozivaju da do srijede sati 24. lipnja 2020. u 17,00 izvrše prethodnu ili aktivnu registraciju za glasovanje na izborima za Hrvatski sabor u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

  • Birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u

Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu, trebaju zatražiti prethodnu registraciju (obrazac zahtjeva dostupan je na https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Parlamentarni%20izbori%202020//ZAHTJEV%20ZA%20%20PRETHODNU%20REGISTRACIJU.pdf );

  • Birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u

Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske

u Londonu, trebaju zatražiti aktivnu registraciju (obrazac zahtjeva dostupan je na https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Parlamentarni%20izbori%202020//ZAHTJEV%20ZA%20%20AKTIVNU%20REGISTRACIJU.pdf

  • Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti birači kojima je izdana osobna iskaznica s

podatkom prebivališta izvan Republike Hrvatske ukoliko glasuju u Veleposlanstvu one države u skladu s adresom istaknutom na osobnoj iskaznici. U slučaju ako žele glasovati na području druge (različite od adrese na osobnoj iskaznici, tj od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj morat će podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju (obrazac zahtjeva dostupan je na https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Parlamentarni%20izbori%202020//ZAHTJEV%20ZA%20PROMJENU%20MJESTA%20AKTIVNE%20REGISTRACIJE.pdf ).

U istome roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju podnosi se osobno ili putem e-maila skenirano u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu ili putem online sustava e-Građani.Ispunjenom i vlastoručno potpisanom obrascu zahtjeva potrebno je priložiti presliku hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Svi birači mogu dogore navedenog rokaprovjeriti svoj upis u Registar birača u Uredima državne uprave u Republici Hrvatskoj, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske i putem online sustava e- Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

Adresa Veleposlanstva Republike Hrvatske u Londonu je 21 Conway Street, W1T6BN London, UK. E-mail adresa na koju je moguće slati zahtjeve za registraciju je conlon@mvep.hr. Dodatne informacije je moguće dobiti i na telefon 020 73871144; 020 73872022. Uvid u Registar birača i obrasci zahtjeva te dodatne upute dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.