London, 07. srpnja 2017.

ANALITIČAR EBRD-A A PETER SANFEY ODRŽAO PREDAVANJE O JUGOISTOČNOJ EUROPI

U organizaciji Veleposlanstva RH u Londonu i British-Croatian Society održano je, u prostorijama Veleposlanstva, predavanje gospodina Peter Sanfey-a, zamjenika direktora Country Strategy and Policy u Uredu glavnog ekonomista Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Tema predavanja bila je perspektiva gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja i izazova Jugoistočne Europe uključujući i Hrvatsku. Nakon predavanja uslijedila su pitanja koja su se uglavnom odnosila na izazove koji predstoje državama Jugoistočne Europe (obrazovna reforma, gospodarska politika, itd.).

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana