Sklapanje braka

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu nije ovlašteno za sklapanje brakova. Stranci s boravkom u UK dozvolu za vjenčanje traže u Home Office, a stranci izvan UK vizu u svrhu vjenčanja u Veleposlanstvu UK. Obavijesti vezane za vjenčanje u UK potražite nawww.gro.gov.uk

Obavijesti vezane uz sklapanje braka u Republici Hrvatskoj potražite u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj gdje planirate sklopiti brak.

Hrvatski državljani koji su sklopili brak u inozemstvu pa tako i u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske dužni su brak prijaviti i u Republici Hrvatskoj. Navedeno je moguće učiniti u Matičnom uredu u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta (prema adresi u putovnici) ili putem Veleposlanstva Republike Hrvatske. UK vjenčani list potrebno je legalizirati/nadovjeriti pečatom Apostille i prevesti na hrvatski jezik kod ovlaštenog prevoditelja (popis prevoditelja u Londonu nalazi u odjeljku Konzularni poslovi, a moguće je nadovjereni dokument prevesti i u Hrvatskoj kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja).

Apostille na britanski vjenčani list u UK izdaje:

Legalisation Office: www.fco.gov.uk/legalisation

Ukoliko se brak prijavljuje putem Veleposlanstva zahtjev je potrebno podnijeti osobno.
Rokovi: prosječno trajanje postupka ukoliko se zahtjev podnosi putem Veleposlanstva je od 3 do 6 mjeseci, dok je istu radnju u Matičnom uredu u RH moguće izvršiti isti dan.

Pristojba: 29 GBP

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih i upravnih postupaka.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana