Uputa za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana

Za upis djeteta do 18 godine života u hrvatske matične knjige rođenih zahtjev može podnijeti zakonski zastupnik pod uvjetom da je jedan od roditelja djeteta u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin.

Zahtjev je moguće podnijeti u Veleposlanstvu ili izravno u nekom od Matičnih ureda (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr) ili putem opunomoćene osobe (rodbine i prijatelja kojem se za tu radnju mora dostaviti punomoć) u Matičnom uredu u RH.

Zahtjevu (obrazac dostupan u Veleposlanstvu prilikom podnošenja zahtjeva) je potrebno priložiti sljedeće:

  • važeću putovnicu zakonskog zastupnika koji podnosi zahtjev
  • važeću hrvatsku putovnicu roditelja koji je hrvatski državljanin
  • UK izvadak iz matice rođenih djeteta nadovjeren pečatom Apostille (kojega je moguće dobiti u The Legalisation Office - upute su dostupne na www.fco.gov.uk/legalisation) i preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik – popis dostupan u odjeljku Konzularni odjel

Rokovi: prosječno trajanje postupka ukoliko se zahtjev podnosi putem Veleposlanstva je od 3 do 6 mjeseci, dok je istu radnju u Matičnom uredu u RH moguće izvršiti isti dan.

PRISTOJBA: 41 GBP (pristojba se sastoji od 17 GBP za svaki od izvadaka - Domovnicu i Izvadak iz matice rođenih, uvećana za 7 GBP što je iznos dostave u europske zemlje) 

Iznos se plaća karticom u Veleposlanstvu uz nadoplatu od 1 GBP za troškove kartične obrade naplate ili u gotovini koju je moguće uplatiti jedino u obližnjoj banci na račun Veleposlanstva

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju od stranke ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih postupaka na konzularne zahtjeve stranka.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana