Uputa za izradu putovnice

E-putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.

Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Građaninu koji u UK ima reguliran boravak, putovnicu može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu.

Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

 

Zahtjev se podnosi osobno s izvornicima isprava u Veleposlanstvu te se prilaže sljedeće:

-u cijelosti popunjen i potpisan obrazac zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe -zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik) – dostupan u Veleposlanstvu prilikom podnošenja zahtjeva;

-fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu, http://www.mup.hr/main.aspx?id=163502 );

-dokaz o hrvatskom državljanstvu – npr. hrvatsku putovnicu, osobnu iskaznicu, domovnicu, rješenje o primitku u državljanstvo i slično;

-dokaz identiteta (identifikacijski dokument sa slikom) – npr. valjanu hrvatsku putovnicu, osobnu iskaznicu ili ukoliko je istekla valjanu stranu putovnicu / valjanu stranu osobnu iskaznicu ili druge isprave na temelju koje se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.

-U slučaju da osoba nema niti jedan od navedenih važećih dokumenata identiteta potrebno je priložiti Citizen Card (upute o načinu pribavljanja „Citizen Card“ dostupne su na  http://www.citizencard.com/);

-dokaz o reguliranom boravku u UK  s adresom (posljednji račun za komunalije (utility bill), council tax, dopis od Home Office, vozačka dozvola UK s adresom, bank statement itd).

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

 

IZRADA PRVE HRVATSKE PUTOVNICE:

za maloljetnu djecu prilaže se:

-zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu i podnosi ga zakonski zastupnik/oba roditelja);

-fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);

-valjanu hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu roditelja/zakonskog zastupnika i dokaz o reguliranom boravku u UK - npr. posljednji račun za komunalije (utility bill), council tax, dopis od Home Office, vozačka dozvola UK s adresom, bank statement itd);

-dokaz o državljanstvu – npr. domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo);

izvod iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna).

-Strani izvadak iz matice rođenih  mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. -UK izvadak iz matice rođenih/rodni list mora biti izdan od britanskog nadležnog tijela (Register Office) i nadovjeren pečatom Apostille kojeg izdaje Legalisation Office - dodatne informacije potražite na www.fco.gov.uk/legalisation) te preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik. Popis je dostupan u odjeljku Konzularni odjel.

 

odrasle osobe prilažu:

 

-zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu);

-fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);

-dokaz identiteta – npr. valjanu stranu putovnicu ili karticu dozvole boravka s fotografijom ili Citizen Card ili drugu javnu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet osobe (ne vozačka dozvola UK);

-dokaz o hrvatskom državljanstvu – npr. domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje/ zaključak Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi hrvatsko državljanstvo;

-izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Strani izvadak iz matice rođenih  mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. UK dokumenti moraju biti nadovjereni pečatom Apostille kojeg izdaje Legalisation Office - dodatne informacije potražite na www.fco.gov.uk/legalisation  te prevedeni na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik. Popis je dostupan u odjeljku Konzularni odjel.

-dokaz o reguliranom boravku u UK - npr. posljednji račun za komunalije (utility bill), council tax, dopis od Home Office, vozačka dozvola UK s adresom, bank statement itd.

 

AKO JE OSOBA SKLOPILA BRAK U INOZEMSTVU I/ILI PROMIJENILA PREZIME

Činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prije izrade nove putovnice provesti i u hrvatskim državnim maticama (nadležnom Matičnom uredu – uredu koji se određuje prema mjestu prijavljenog prebivališta odnosno adresi u Hrvatskoj www.uprava.hr ili putem Veleposlanstva RH – upute dostupne u odjeljku Sklapanje braka). U tom je slučaju zahtjevu za novu hrvatsku putovnicu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena prezimena (npr. hrvatski izvadak iz matice rođenih, hrvatski vjenčani list ili domovnicu).

 

 

PRISTOJBA NA ZAHTJEV ZA IZRADU HRVATSKE PUTOVNICE od 31.01.2017.

za osobe do 21 godina - 49 GBP , za starije od 21 godina - 65 GBP  (naplaćuje se 1 GBP za bankovne usluge)

 

ROKOVI:

Postupak izrade nove putovnice zakonski je određen na rok od 30 dana ukoliko su riješeni svi prethodni postupci (dostava se obavlja u razumnom roku). Za izradu prve putovnice je zbog administrativnih procedura potreban nešto duži rok (do šest tjedana). 

Prilikom preuzimanja nove putovnice stranka je dužna dostaviti staru putovnicu koju će ovlašteni službenik u Veleposlanstvu poništiti i vratiti. Stranka je dužna pri tom upozoriti na važeće vize i dozvole boravka koje ima u putovnici, a koje se ne poništavaju kako bi ostale valjane za daljnje korištenje.

Preporuka je Veleposlanstva podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice 2 mjeseca prije isteka stare.

Moguće je podnijeti zahtjev za izradu putovnice i ranije ako:

 

-su se promijenili osobni podaci,

-je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,

-fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina

-su sve stranice popunjene

-putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi

-je osoba izgubila putovnicu ili joj je ukradena

-osoba putuje u drugu državu koja zahtjeva druži rok valjanosti putne isprave od onog na postojećoj putovnici.

 

Nestanak putovnice

-Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu, odnosno  policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Hrvatskoj. Hrvatskim državljanima u UK savjetujemo da gubitak/krađu putovnice prijave najbližoj policijskoj postaji (koje iako ne registriraju izgubljene dokumente, vode općenitu evidenciju zahtjeva građana) i potom osobno pristupe Veleposlanstvu i daju izjavu o svim okolnostima gubitka/krađe putovnice. Navedenu izjavu Veleposlanstvo dostavlja nadležnom tijelu u RH radi evidentiranja i poništenja dokumenta nakon čega je moguće podnijeti zahtjev za izradu nove putovnice.

 

 

PUTNI LIST

Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.

Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prvo prijavljuje njezinu krađu ili gubitak najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku fotografira se (dvije fotografije) i javlja najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku i davanja izjave o okolnostima gubitka/krađe dokumenta.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno nadležnom hrvatskom veleposlanstvu ili konzularnom uredu u inozemstvu.

Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista stavlja se na uvid osobna iskaznica ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe.

 

FOTOGRAFIJA:

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da  70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.

Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća stranci.

PRISTOJBA:

Za izdavanje putnog lista naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 28 GBP.

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih i upravnih postupaka.

 

 

 

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana